Ziekenhuisopname & werkverlet? Wat nu?

Beste patiënt & familie,

Het eerste wat u dient te doen bij een ziekenhuisopname en werkverlet is uw werkgever informeren over de duur van uw afwezigheid. Vervolgens dient u ook het ziekenfonds te contacteren om aangifte te maken van uw arbeidsongeschiktheid. Als je dit privé geregeld hebt dan doe je dit rechtstreeks met je ziekenfonds. Heb je een hospitalisatiepolis via je werkgever, dan neem je best met je HR afdeling contact op.

Uw specialist in het hospitaal of huisarts kunnen hiervoor de nodige documenten (werkverlet, medisch verslag) opmaken. U kan ook beroep doen op de Sociale Dienstverlening van het ziekenhuis om u te helpen bij het vervolledigen van uw persoonlijk dossier, vraag ernaar!

U zal tijdens de periode van hospitalisatie en arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangen van uw ziekenfonds. Deze tegemoetkoming hangt af van welke soort verzekeringspolis je afgesloten hebt bij het ziekenfonds, je arbeidsstatus, brutoloon, gezinssituatie etc…

Informeer ook bij je werkgever of je beroep kan doen op de groepsverzekeringspolis van het werk. Soms kan je hiervan ook nog een kleine financiële bijdrage ontvangen (= afhankelijk van de polis).

De duurtijd van je arbeidsongeschiktheid kan je niet voorspellen. Alles hangt af van de ernst van de mogelijke restletsels, je behandeling en je herstelvermogen. Ga er in elk geval van uit dat het om minimum een 2 tal maanden zal gaan, met mogelijke verlengingen.

Gun jezelf de nodige rust en tijd om te herstellen! Het gaat hier om een ernstige en levensbedreigende ziekte en ingrijpende behandeling die een behoorlijke impact hebben op je fysieke lichaam en mentale welzijn. Het vraagt dus, net zoals bij kankerpatiënten na een chemobehandeling, tijd om te herstellen en te helen. Het nodige begrip en ondersteuning van familie, vrienden en werkgevers kan hierbij helpend zijn.