Wat is TTP?

Trombotische Trombocytopenische Purpura (TTP) is een zeer zeldzame bloedziekte. Prof. Dr. Daan Dierickx geeft verder uitleg:TTP staat voor Trombotische Trombocytopenische Purpura. TTP is een zeldzame bloedziekte die tussen de 1.2 en 11 nieuwe gevallen per miljoen mensen per jaar treft. De ziekte komt meer voor bij vrouwen dan mannen en kan mensen van gelijk welke leeftijd treffen (de gemiddelde leeftijd ligt rond de 40 jaar, maar de ziekte kan op elke leeftijd voorkomen).

Wanneer patiënten een TTP aanval doormaken, is dit een ernstig en potentieel levensbedreigend moment. De patiënten komen vaak op de afdeling intensieve zorgen terecht. Bij een correcte diagnose en behandeling overleven 80-90% van de patiënten. TTP is vaak ook een chronische aandoening. Ongeveer 40% van de patiënten krijgt later in zijn/haar leven één of meerdere TTP aanvallen (relapses).

De symptomen kunnen variëren van vermoeidheid, hoofdpijn, koorts, verwardheid, blauwe plekken, rode puntjes op de huid, buikpijn, symptomen van een hersenberoerte, etc.