Opvolging na ontslag uit het ziekenhuis

Wanneer de bloedplaatjes aantallen terug normaal zijn en de plasma-uitwisseling gestopt is kan de patiënt terug naar huis.

Het is belangrijk om regelmatig bloedwaarden te laten controleren op ADAMTS13 activiteit (bij aTTP) en bloedplaatjes aantallen. Dit in samenspraak met de behandelende arts. aTTP is immers een chronische aandoeningen en 40% van de patiënten hervalt één of meerdere keren tijdens hun leven. Voor cTTP bestaat de behandeling op dit moment uit levenslange toediening van plasma-infusies (meestal om de 3 weken).