Hoe besteden we giften?

De inkomsten zullen in eerste instantie worden ingezet om de visibiliteit van de TTP Community vergroten. Dit omvat o.a. het verder uitbouwen van de website, bekostigen van promotiemateriaal, …

Tegelijk zal een deel van de inkomsten worden ingezet om een informatiedrager te creëren waarvan TTP patiënten wereldwijd gebruik kunnen maken bij een eventuele ziekenhuisopname.

Tenslotte zal ook een deel van de inkomsten van het Fonds worden ingezet ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek rond TTP.